Category Archives: Uncategorized

Mobbing

Mobbing er et veldig stort problem i samfunnet, utrolig mange blir mobbet på skolen, på nett, i offentlighet og til og med på arbeidsplassen. Ingen steder får de være ifred. Om det ikke er direkte mobbing så er det også blikking, ekle krenkende kommentarer og lignende. Mobbing foregår ofte i det skjulte, det er ikke alltid personen som blir mobbet

Read more
1 4 5 6