Category Archives: Tips

Tips til ulike studieteknikker!

media og informasjon

Flere elever på skolen har vansker med å prestere godt i situasjoner, der de blir vurdert. Vi har noen gode tips til hvordan du kan få gode resultater: 1)  Hvis du liker å være strukturert, kan det hjelpe med strukturert tankekart eller styrkenotat. 2)  Du kan skrive forskjellige spørsmål på lapper, og skrive svarene på baksiden. Du kan for eksempel putte

Read more