Author Archives: Anonymous

Barnearbeid

Barnearbeid Alle barn er født frie og er like mye verdt. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. Alle barn har rett til beskyttelse. Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke. Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til. Alle barn har rett til å gå på

Read more

Reservering på bussen hjem

Blider fra telefonen 069

Fredag ettermiddag, 23.01.2015, reagerte en lærer fra Høvik skole på en elev som satt på bussen, og sa at han måtte flytte seg (eleven måtte flytte seg på grunn av en mindreårig elev som skulle ha plassen). Eleven nektet, men læreren ble sur og eleven fikk tilsnakk. At en elev har privat plass er unødvendig: Det er mange ledige plasser i en buss, og da jeg

Read more

Innsamling av penger på FN-Dagen

IMG_1154

På FN- dagen, 24. oktober samlet elevrådet inn 3285 kr, på vegne av ungdomstrinnet. Pengene skal gå til Leger uten grenser, for deres arbeid mot virussykdommen Ebola. Stor takk til alle elever som bidro, og til alle lærerne som la ned mange timer på kjøkkenet for at vi skulle få smake den multikulturelle maten.   Skrevet av: Jenny og Emilie

Read more