Millionkutt for Høvik skole

I desember 2014 ble det vedtatt en spareplan for skolene i Lier. Etter fire år skal det gi en helårseffekt på 15 til 20 millioner. Budsjettet går ikke ut på å bruke mindre penger, men å ikke øke pengebruken etterhvert som antall elever vokser. Det vil si at hver enkelt lærer vil få flere elever.

Høvik er en stor skole, og vil derfor merke budsjettendringene godt. Vi vil få mellom 1,2 til 1,3 millioner kroner mindre. I følge Lierposten vil effekten av den nye tildelingsmodellen bli atskillig større de kommende årene på grunn av sterkere økning i antall elever.

Forskjellene mellom skolene i Lier er store, og det burde være en selvfølge at en skole som er ti ganger større enn en annen får mer penger. Lierposten skriver også at Høvik skole har lav lærertetthet, den største andelen fremmedspråklige elever i ordinære klasser, og størst variasjon i gruppene. Med færre lærere per elev blir det vanskelig å følge opp den enkelte godt nok.

Kommunalsjef Bente Gravdal mener at dette er en god og rettferdig fordeling for alle.

Vi mener at det må tas hensyn til hver enkelt skole og hvilke behov de har, i stedet for å dele pengene helt likt. I og med  at skolene er så ulike i størrelse, synes vi at det er mest rettferdig.

Skrevet av: Signe og Ida

 

Kilder:

Tekst-Lierposten

Bilde– Høvik skole

 

 

 

Legg igjen en kommentar