Lekser, et gode eller onde?

 

Mange barn i dag må bruke flere timer hver dag på å gjøre lekser. Noen mener at lekser vil hjelpe barna med karakterer og utdannelse, mens andre mener at lekser bare er bortkastet tid og helt ubrukelig.

Pedagog Elisabeth Lundervold Sørdal

Hjemmeleksene bør fjernes og heller tas inn i skoletiden. Slik skal foreldre og barn få fritiden tilbake. Elisabeth mener lekser ikke gjør læringen noe bedre, «hjemmet blir ikke et fristed, men skolens forlengede arm» Sier Elisabeth. Vi er allerede så vant til lekser at vi ikke kunne klare å tenke oss skole uten. Jeg mener vi må røske opp og tenke nytt. Noen av deltagerne fra en masteroppgave om skolens leksepraksis, sammenligner lekser med barnearbeid. Leksene tar mye av alles hverdag. Hvorfor har vi godtatt dette i alle år?

Bra med lekser?

Det er jo på en måte lurt hvis du ser det fra den siden at man går gjennom stoffet som man har lært på skolen. Lekser kan bidra til at læreren får vite hva elevene har eller ikke har lært og forstått, samtidig kan lekser involvere foreldre i vår skolegang og utdanning. Foreldre eller andre familiemedlemmer kan også oppmuntre oss og se vår fremgang i skolegangen.

Trøtt!

«Det finnes ingen dokumentasjon for at lekser har en positiv effekt» sier professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pedagogiske universitet til en avis kalt Kristligt dagblad. Alfie Kohn er en Amerikansk forfatter og var tidligere lærer, han mener at lekser dreper lysten til å lære og at det sliter ut elevene, «de blir rett og slett for slitne!» Sier Alfie Kohn. De fleste ungdommer sitter flere timer hver dag og jobber med lekser, øver til prøve eller tentamen, det gjør oss trøtte. Og vi blir ikke uthvilt til dagen etterpå, det vil si at vi ikke klarer å følge godt nok med på skolen. «Det er en opplagt ide og avskaffe lekser med dagens utvidede skoledag – i hvert fall i betydningen hjemmearbeid» Sier Per Fibæk Laursen.

Helsefarlig?

Det er mange som ikke har folk hjemme til å hjelpe seg, for dem er lekser direkte helsefarlig, det mener forsker Karin Gustavsen. I stedet for å ha lekser bør elever få den undervisningen de trenger på skolen. For å få til det, er det lurt med flere lærere og færre elever i hver klasse. Det vil gjøre at lærerne får bedre tid til hver enkelt elev.

1,5 år foran

Den store internasjonale PISA undersøkelsen viser at norske jenter i 9. klasse ligger halvannet skoleår foran guttene i 9. klasse i leseforståelse. Undersøkelsen har med 400.000 elever i 65 land.

Poenget mitt med denne teksten er altså at vi må tenke over hvor mye behov hver enkelt elev har for lekser, lærerne må ta seg bedre tid til hver enkelt elev. På den ene siden kan lekser være nyttig i noen tilfeller, men på den andre siden må elever å lærere forstå meningen med lekser. I fremtiden, etter min mening vil vi finne balansen mellom fritid og lekser. Dette ville føre til en bra skole hvor elever kan komme motivert og uthvilt til hver time, hver dag.

Kilder:

«sb»

«Dagbladet»

«ssb»

Skrevet: Sofie

 

Legg igjen en kommentar