Første påskedag

Jesus

 

Første påskedag er en kristen helligdag, som vi skal feire Jesu oppstandelse. Påskedagen er den viktigste dagen i den kristne kirke.  Første påskedag er dagen en kvinne skulle stelle Jesu legeme til graven, og fant den helt tom. Det er en tradisjon i kristen tro å dra til kirken og få med seg Påskemorgens gudstjeneste. Dette er fortsatt høydepunktet i de store kirkens påskefeiring.

Påskedagen er også markert på slutten av fastetiden, og dette markeres med et stort påskemåltid. Det som er mest vanlig å spise er lam. En annen vanlig tradisjon er at barn får påskeegg på selve påskedagen, påskeaften som er lørdagen før. Skikkene rundt denne tradisjonen er å gi barnet et papp- eller plastegg fylt med godteri. Andre gjemmer også sjokoladeegg, som er lagt av påskeharen, som barna skal finne.

Alle de fire evangeliene forteller at noen kvinner kom til graven, på påskemorgen for å stryke velluktende olje på Jesu døde kropp. Da de kommer til graven, er den tom, og en engel forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene forteller deretter dette videre til disiplene. Den tomme graven var et bevis på at Gud har oppreist Jesus fra de døde, at Jesus lever og at dødens makt var brutt.

Her er et utrdag fra Lukasevangelieet: Luk 24, 1-12

På første ukedagen kom de, tidlig om morgenen, til graven med de velluktende krydder som de hadde tilberedt. Og de fant stenen være veltet bort fra graven. Da gikk de inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. Når de nå ikke visste hva de skulle tenke om dette, se, da stod to menn foran dem i skinnende klær. Og de ble forskrekket og bøyde sine ansikt ned mot jorden. Da sa mannen til dem «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått. Husk hva han talte til dere, mens han ennå var i Galilea, hvor han sa: Menneskesønnen må bli overlatt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, men på den tredje dagen skal han stå opp igjen. Da kom de i minne hans ord.» Og de vendte tilbake fra graven og talte om alt dette for de elleve og for alle de andre.  Kvinnene var Maria fra Magdala og Johanna og den Maria som var Jakobs mor. Og de andre kvinnene stemte i med dem og sa det samme til apostlene. Deres ord syntes likevel for disse å være løs tale, og de trodde dem ikke. Men Peter stod opp og hastet til graven, og når han lutet seg inn så han der alene linklærne. Siden gikk han hjem til sitt, oppfylt av forundring over det som hadde skjedd.

 

Skrevet av Christine

 

Kilder:

Wikipedia.org – Påskedag (26/3-15)

Snl.no – Påske (26/3-15)

Bibel.no – Påskedag  (26/3-15)

Aktivioslo.no – Påskedag (26/3-15)

Fremhevet bildePixabay.com (26/3-15)

 

 

 

Legg igjen en kommentar