Tips til ulike studieteknikker!

media og informasjon

Flere elever på skolen har vansker med å prestere godt i situasjoner, der de blir vurdert.

Vi har noen gode tips til hvordan du kan få gode resultater:

1)  Hvis du liker å være strukturert, kan det hjelpe med strukturert tankekart eller styrkenotat.

2)  Du kan skrive forskjellige spørsmål på lapper, og skrive svarene på baksiden. Du kan for eksempel putte lappene i en boks eller hatt, og trekke en og en lapp, tenk deg svaret, og se bak lappen.

3)  Du kan lese gjennom temaet du har om, og skrive ned stikkord som hjelper deg å huske fakta.

4)  Du kan tegne et friform-kart, som er en tegning hvor du tegner steg for steg over hva som har skjedd i kapittelet (det du lærte først til det du lærte sist). Det passer spesielt bra til samfunnsfag.

5)   Når du leser kan det være lurt å lese høyt, det kan hjelpe deg å huske det du leser.

Håper tipsene hjelper deg!

 

Fremhevet bilde: kunnskapssenteret.com

Skrevet av: Ine og Ronja