Brukollaps på bruen Skjeggestad

Brukollapsen kan koste over 100 millioner kroner om man skal rive ned broen for så å bygge den opp. Dette er enda ikke sikkert.

Den 230 meter lange bruen ved Holmestrand vil koste 100 millioner kroner å rive og bygge opp igjen. Men det er fortsatt ikke sikkert om det er nødvendig å rive brua.

Det er enda ikke sikkert hvordan bruen har sviktet, men det er mye som tyder på at kvikkleire i området og at det i flere dager har vært veiarbeid i nærheten, kan være mulig årsak.

-Først vil vi finne ut hva som har skjedd og hvordan trafikkutviklingen i området skal håndteres. Vi er opptatt av å få trafikken tilbake på strekningen så fort som det er forsvarlig mulig. Det vil ta tid. På et senere tidspunkt vil diskusjoner om ansvar behandles, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i vegdirektoratet til Drammens tidene.

Kilder: Dt.no

Skrevet av: Marie & Ingrid Pernille