Reservering på bussen hjem

Blider fra telefonen 069

Fredag ettermiddag, 23.01.2015, reagerte en lærer fra Høvik skole på en elev som satt på bussen, og sa at han måtte flytte seg (eleven måtte flytte seg på grunn av en mindreårig elev som skulle ha plassen). Eleven nektet, men læreren ble sur og eleven fikk tilsnakk. At en elev har privat plass er unødvendig: Det er mange ledige plasser i en buss, og da jeg var 6 år klarte jeg helt fint å ta bussen alene. Bussen er leiet av kommunen, så læreren har ingen rett til å be elever flytte seg. Dette er første gang jeg har sett og hørt noe så rart.