Undersøkelse – Hvor mye mer bruker vi jenter på klær i måneden enn guttene?

Undersøkelse – Hvor mye mer bruker jenter på klær i måneden, enn guttene?

 

Denne undersøkelsen handler om hvor mye 20- jenter og gutter buker gjennomsnittlig.

Vi vet at jentene kanskje er mer opptatt av klær, mote og merke enn det guttene er. Det vil ikke si at noen gutter ikke er opptatt av det.

På den første søylen ser vi hvor mye jentene bruker gjennomsnittlig på en måned. Den andre søylen viser da hvor mye guttene bruker gjennomsnittlig. Noen vil si det er et greit beløp, mens andre vil mene det er lite eller mye.  Synes du resultatet er overraskende? Forskjellen er på rundt 200kr.

De fleste guttene brukte rundt 300-400, mens flesteparten av jentene brukte 400-500 kr. Det er ikke så stor forskjell, noe som tyder på at guttene også er klesbevisste. Men de 200 ekstra, kan du fortsatt bruke på noe annet enn klær.

 

Diagram

 

Kilder: elever på 8.trinn