Leksefri skole

Bilde mindre

Sitter du om kvelden og strever med å gjøre ferdig leksene til neste dag? Ville du heller vært lenger på skolen enn å ha lekser?

Vi har spurt elever og lærere på skolen om hva de synes om leksefri skole.

 

Lekser eller lenger skoledag?

6., 8. og 9. klasse var veldig konkrete på at de ville ha lenger skole og ingen lekser. Rektor var også enig i at det kunne være lurt. Men det er regjeringen som bestemmer.

Prøveuke uten lekser?

Vi tror det det kan være lurt med en uke som vi prøver uten lekser og lenger skoledag. Absolutt alle vi spurte både elever og lærere var enig i det.

Lærer du av lekser?

1 av 4 svarte at de lærer mer av lekser. 

Hvorfor har vi lekser?

De fleste elevene mente det ikke var noen mening i dette. Lærerne sa det var for å komme forberedt til timen og fordi vi skal gå igjennom mye og rekker ikke alt på skolen.

Hvor lang tid bruker du på lekser?

Det var forskjellige svar på dette. 6. klasse brukte 15-30 minutter hver dag. I 8.klasse var det forskjellig noen brukte 45 minutter hver dag mens andre sitter hele kvelden.

Vi konkluderte med at elevene ville ha lenger skoledag og uten lekser. Lærerne var ikke helt enige, noen syntes det var best sånn vi har det nå, mens andre kunne tenkt seg lenger arbeidsdag uten å rette lekser og lage ukeplan.

 

Skrevet av: Elise og Nora

Foto: Privat