FN-dagen

FN er forkortelsen for Forente Nasjoner og ble opprettet i 1945, etter to verdensødeleggende kriger. Formålet for FN er å skape en trygg verden så det ikke skal bli en tredje verdenskrig. Det er 193 medlemsland i FN og alle er suverene og likestilte land. Engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk og arabisk er de seks offisielle språkene i FN.

Hvert år den 24.oktober markerer land over hele verden FN-dagen. Man har møter, diskusjoner, utstillinger og diverse arrangementer i forbindelse med etableringen av FN i 1945. Vi snakker og informerer om målsettingene og resultatene FN står for. Denne dagen har blitt markert helt siden 1948, og er en offisiell flaggdag.

Her i Norge feirer vi FN-dagen gjennom skolene, og Høvik er ikke et unntak. Alle samles og markerer FN-dagen på vår måte med sang, taler og fremvisninger. Vi synger blandt annet “Morgendagens søsken” av Eivind Skeie som er en sang om  samhold og forteller oss litt om hva vi kan gjøre for å få en bedre verden.

Høvik er en ikke en ren etnisk norsk skole, men en internasjonal en med mange forskjellige bakgrunner og nasjonaliteter der snakkes over 30 forskjellige språk. Dette er noe skolen vil vise frem, og elevene fra Velkomstklassen tar blant annet med seg matretter fra hjemlandene sine for å vise litt av de forskjellige kulturene. På FN-dagen selges det også internasjonal mat i kantinen.

På FN-dagen tenker vi over livet, og hva som er viktig for oss. Småproblemer i hverdagen som egentlig ikke kan måles med de problemene andre mennesker i verden har. Det at vi må jobbe og stå sammen for å skape en rettferdig og fin verden å leve i. Tankene er mange, men det er også noe man burde tenke over hele tiden, ikke bare på denne dagen.

Foto: minskole

Skrevet: Ida, Silje, Benjamin og Jacob

Legg igjen en kommentar