Høvik og Lier skolekorps

Foto: Høvik og Lier skolekorps

Foto: Høvik og Lier skolekorps

Høvik og Lier skolekorps har musikanter fra alle skolekretsene i Lier. Du kan være med i korpset fra du starter i 3. klasse til sommeren du er russ. Høvik og Lier skolekorps er mye mer enn marsjering på 17. mai; de deltar på seminarer, spiller konserter og drar på turer året rundt.

I dag er det totalt 67 musikanter; 14 aspiranter, 20 juniorer og 33 i hovedkorpset, inndelt i tre ulike korps. Korpset er organisert med hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Det første året spiller musikantene i aspirantkorpset. Alle aspirantene begynner med samspill så snart de har fått utdelt instrumenter. År to begynner de i juniorkorpset, hvor de spiller i omtrent 6 til 18 måneder. Etter dette kan man begynne i hovedkorpset. Korpset øver fra 18.00 til 20:15 hver onsdag på Høvik skole.

Høvik og Lier Skolekorps ble stiftet i 1952 og besto opprinnelig av tre korps: Høvik skolekorps, Hegg skoles musikkorps og Gullaug skolekorps. I 1998 ble de tre korpsene samlet som Høvik og Lier skolekorps, som det er i dag. De spiller all mulig musikk. Det kan være alt fra spillmusikk til klassiske stykker. Korpset har også loppemarked i september hvert år.

 Skrevet av: Aleksander, Tobias, Eivind og Linn Johanne

Kilder:

Høvik og Lier skolekorps

Legg igjen en kommentar